Kentsel Dönüşüm Süreci ve Kapsamı

Şehirleşmenin yaygınlaşması ile başlayan çok katlı yapılar, zamanın yıkıcı etkilerine karşı koyamadığı gibi, deprem, sel, yangın gibi doğal afetler neticesinde de mukavemetini yitirmektedir. Uzun yıllar ayakta kalan ve atık insan hayatını tehdit eden boyutlara ulaşan bina yaşlanmalarında, özellikle metropol kentlerde, kitle olarak geri dönüşüme geçilmektedir. Yapıların tamamen yıkıp, yerine daha sağlam ve modern yapılaşmanın meydana getirilmesi ve sosyal hayatı destekleyecek çalışmalarında içerisine dahil edilmesi kapsamında yapılan çalışmalara Kentsel dönüşüm denilmektedir.  İstanbul başta olmak üzere, 6306 sayılı ''Afet Riski altındaki alanların dönüştürülmesi''  hakkındaki kanun ile hız kazanan kentsel dönüşüm, riskli ve hasarlı binaların tespit edilip, yıkılıp yerine yenisinin inşa edilmesi sürecini de başlatmış oldu. Peki bu süreç nasıl aşamalardan geçmekte ve hangi mevzuatları içine almaktadır. Kentsel dönüşüm süreci, maliklerin Çevre ve Şehircilik Bakanlığına yapacağı başvuru ve oradan alacağı bina hasarlı raporu ile başlatılmaktadır. Risk tespit raporunun İlgili Tapu Müdürlüğüne bildirilip, bu raporun kabul edilip tapu siciline işlenmesinden sonra, 2/3 oy çokluğunun tespit edilmesinden sonra binanın yıkım kararı onaylanmaktadır.  Mevzuatlarda 60 gün ile sınırlı tutulan yıkım tarihi başlangıcı, mülk sahiplerinin evi boşatıp, yıkımın güvenli olarak sağlanacağı zamanın belirlenmesi ile başlatılmaktadır. Bu süreçte barınma sıkıntısı yaşayan hane halkı için devlet kredi ve kira desteği sağlamaktadır. Anlaşılan müteahhit firma bu aşamada devreye girerek binanın yıkım ve yeniden inşa aşamalarını üstlenmektedir.

Kentsel Dönüşüm için Gerekli Belgeler

  • Íslak imzalı başvuru dilekçesi
  • Nüfus cüzdanı fotokopisi
  • Riskli yapı tespit raporu (yetkili onaylı)
  • Tapu belgesi ve güncel tapu kaydı
  • Riskli yapı tespit raporunda belirtilen adresle uyumlu en az  3 ay öncesine ait elektrik, su doğalgaz internet fatura ibrazı.
  • Malikin riskli olarak tespit edilen yapıda yapı kimlik numarası alındığı tarihte ikamet ettiğine ve riskli olarak tespit edilen yapıyı tahliye ettiğine dair eski ve yeni adresini gösteren il- ilçe nüfus ve vatandaşlık müdürlüğünden alınacak imzalı ve mühürlü adres bilgileri raporu
  • Yıkılan yapılar formu (ıslak imzalı ve mühürlü)
  • Hak sahibine /vekiline ait vadesiz Türk Lirası, T.C. Ziraat Bankası hesap cüzdanı fotokopisi

Whatsapp Destek 0(533)6356634